Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., No 101 poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204).
FCA Poland S.A. (dalej FCA) szanuje prywatność Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe, pozyskane za pomocą serwisów internetowych FCA zostaną wykorzystane w pierwszym rzędzie do zapewnienia Państwu dostępu do żądanej Usługi lub/i odpowiedzi na zadane pytanie.

Cel i sposób przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe podane z własnej woli, będą przetwarzane w celu:
a) zapewnienia dostępu do żądanej usługi (w dalszej części „Usługa”), a także w celu umożliwienia firmie FCA przeprowadzenia ankiety dotyczącej zrealizowanej Usługi;
b) dostarczania, po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych, informacji marketingowych, handlowych i/lub promocji, a także wysyłania materiałów reklamowych i realizacji sprzedaży bezpośredniej lub wysyłania interaktywnych informacji handlowych dotyczących produktów, usług i innych działalności FCA Poland S.A. oraz spółek Grupy FCA, dealerów FCA Poland S.A, oraz przedsiębiorstw usługowo przetwarzających dane osobowe na zlecenie i na rzecz FCA Poland, w kraju i za granicą, takich jak przeprowadzanie badań rynkowych lub określenia przyzwyczajeń i skłonności zakupowych konsumentów.
Przetwarzanie danych osobowych dla każdego z powyższych celów odbywać się będzie w formie papierowej, automatycznej i elektronicznej, a w szczególności za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej, telefonu (również poprzez komunikaty automatyczne, wiadomości SMS i MMS itp.) oraz drogą telefaxową.

Skutki ewentualnego braku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże, w przypadku braku danych osobowych oznaczonych gwiazdką jako „obowiązkowe”, zamawiana Usługa nie będzie mogła zostać dla Państwa zrealizowana a Pani / Pan, nie będzie mógł być prawidłowo zidentyfikowany.
Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie oznaczonych gwiazdką jako „obowiązkowe” pozwoli jednakże na realizację zamawianej Usługi.

Podmioty, którym dane osobowe mogą być podane do wiadomości
Państwa dane osobowe, zebrane podczas niniejszej rejestracji, mogą być przetwarzane przez osoby upoważnione do przetwarzania danych, w tym przez jednostki zewnętrzne, zarządzające zamawianą Usługą i działaniami marketingowymi oraz przez osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych oraz Spółki, którym dane osobowe zostały zakomunikowane jak niżej przewidziano.

Podmioty, którym dane osobowe mogą być udostępniane
Państwa dane osobowe mogą być podane do wiadomości osobom trzecim w przypadku, gdy będą tego wymagały przepisy prawa, aby spełnić żądania pochodzące od władz publicznych, które mają prawo zażądać takich informacji.
Poza tym, po uprzednim uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane osobowe mogą zostać przekazane również do Sieci sprzedaży FCA Poland S.A. oraz do innych Spółek należących do Grupy FCA, które będą przetwarzać dane w celach związanych z promocjami odnośnych produktów i usług.

Podmiot posiadający prawa do przetwarzania danych oraz osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych
Prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych posiada FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Grażyńskiego 141.

Twoje prawa
Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r., No 101 poz. 926) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 144 poz. 1204).
Zapewniamy Pani /Panu prawo wglądu do Państwa danych osobowych, natychmiastowej aktualizacji lub usunięcia danych osobowych, wnoszenia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, handlowych lub reklamowych zwracając się do: FCA Poland S.A. Dyrekcja Handlowa, Al. Wyścigowa 6, 02–681 Warszawa

×

Nota prawna

Serwis internetowy (strona) Fiata w Polsce został stworzony w celu dostarczenia użytkownikom Internetu (użytkownik) informacji na temat produktów, historii, nowości i punktów sprzedaży samochodów Fiat. Na stronie zamieszczono również wiele informacji o usługach oraz działaniach promocyjnych przygotowanych przez Fiata. Za pośrednictwem tej strony istnieje możliwość skonfigurowania wybranego modelu Fiata, zarezerwowania jazdy próbnej i odszukania najbliższego dealera Fiata. Informujemy, że wszystkie dane zawarte na tej stronie są stale aktualizowane i dlatego też radzimy przeczytać uważnie poniższe uwagi, które pomogą w ich prawidłowej interpretacji.

BRAK ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH POMIĘDZY STRONAMI

Serwis internetowy Fiata w Polsce pozwoli na skonfigurowanie wybranego samochodu i nawiązanie kontaktu z autoryzowanym Koncesjonariuszem (dealer) z sieci sprzedaży FCA Poland S.A. w Polsce, świadczącym usługi związane z samochodami marki Fiat. Powyższe nie jest jednak równoznaczne ze zobowiązaniami handlowym, i nie może powodować żadnych wzajemnych zobowiązań między użytkownikiem a dealerem Fiata lub FCA Poland S.A.

POTWIERDZANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA STRONIE

Serwis internetowy Fiata zawiera dane techniczne, cennik, opcje wyposażenia, dostępne kolory wewnętrzne i zewnętrzne, opis ofert specjalnych oraz promocyjnych, zdjęcia oraz dodatkowe informacje niezbędne do zapoznania się z ofertą Fiata w Polsce. Dane te są aktualizowane na bieżąco, ale mogą ulec zmianom wynikającym ze specyficznych wymagań rynku i przepisów prawnych. Wszelkie dane zawarte na niniejszych stronach internetowych mają charakter orientacyjny. FCA Poland S.A. w każdej chwili może wnieść zmiany do modeli oraz ofert opisanych na niniejszych stronach internetowych z przyczyn technicznych lub handlowych.

POTWIERDZANIE CEN

Prezentowane na stronie ceny są cenami brutto (chyba, że wskazano inaczej). Do dyspozycji użytkowników pozostawiamy wskazanych na stronie dealerów Fiata, którzy dostarczą wszelkich aktualnych danych oraz służą pomocą w precyzyjnym określeniu warunków zakupu.

DANE EKSPLOATACYJNE ORAZ MATERIAŁY GRAFICZNE

Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne dotyczące samochodów Fiata zawarte na tej stronie mają charakter orientacyjny.

GAMA NADWOZI I TAPICEREK

W związku z występowaniem różnic pomiędzy kartami graficznymi i monitorami, kolory na tej stronie mogą różnić się od kolorów rzeczywistych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych na formularzach znajdujących się w serwisach internetowych FCA Poland S.A., jest FCA Poland S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. M. Grażyńskiego 141. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celach związanych z organizacją usług oferowanych w serwisach internetowych, jak również w celach marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez FCA Poland S.A., w tym przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz przeprowadzania badań rynkowych i statystycznych. Dane są udostępniane przez FCA Poland S.A. Dealerom FCA Poland S.A. oraz spółkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej FIAT w Polsce oraz FCA Poland S.A. z siedzibą we Włoszech do celów prowadzenia kampanii informacyjnych dotyczących oferowanych produktów i usług, jak również przeprowadzania badań rynkowych i statystycznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

PRAWA AUTORSKIE - COPYRIGHT©

© Copyright FCA Poland S.A., Bielsko-Biała, Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe, filmowe, dźwiękowe oraz ich ułożenie w serwisie internetowym www.fiat.pl są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną FCA Poland S.A. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody FCA Poland S.A. są zabronione. Niektóre elementy graficzne serwisu internetowego Fiata są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów. Jakiekolwiek zastosowanie marki i logo Fiata, bez pisemnej zgody FCA Poland S.A. lub zainteresowanych osób trzecich stanowi wykroczenie prawne, które będzie ścigane w ramach obowiązującego prawa.
Niniejszy Serwis internetowy jest własnością FCA Poland S.A.

Dane kontaktowe FCA Poland:

FCA Poland S.A.
ul. M. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
tel. centrala +48 (033) 813-21-00, 813-51-00

REGON 070037916,
NIP 547-004-86-27,
KRS: 0000019628 Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

kapitał zakładowy 660.334.600 PLN
kapitał wpłacony 660.334.600 PLN

×